Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS UPJŠ 2018-2019 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (zberný termín 20.09.2017)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém VUaVP35

Vyhlásenie výzvy

01.06.2017

Ukončenie výzvy

20.09.2017

Popis

Program "Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov"