Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS UPJŠ 2017 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2017)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém PCOV

Vyhlásenie výzvy

21.01.2017

Ukončenie výzvy

20.05.2017

Popis

Program "Projekty cielene orientovaného výskumu" (ďalej len PCOV) určené pre všetkých tvorivých zamestnancov