Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Key Action 2 – Strategic partnerships in the field of education and training 2017


Grantová schéma

ERASMUS +

Vyhlásenie výzvy

01.02.2017

Ukončenie výzvy

29.03.2017

Popis

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/innovation-good-practices/strategic-partnerships_en

Termín podania: 29. 3. 2017