Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva č. 8/2016 Fondu na podporu umenia


Grantová schéma

Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice

Vyhlásenie výzvy

18.03.2016

Ukončenie výzvy

17.04.2016

Popis

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 6: Pamäťové a fondové inštitúcie na nasledujúce podprogramy: 

6.1 Knižnice: 

6.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
6.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
6.1.3 Akvizícia knižníc

Prioritou fondu v rámci Programu 6 je posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 17.4.2016.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie:

http://fpu.sk/vyzvy-2016/147-vyzva-c-8-2016-aktualna

http://fpu.sk/podavanie-ziadosti

Registračný systém FPU: http://podpora.fpu.sk/