Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Key Action 2 – Capacity Building in the Field of Higher Education 2017


Grantová schéma

ERASMUS +

Vyhlásenie výzvy

24.11.2016

Ukončenie výzvy

09.02.2017

Popis

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-2017_en

Termín podania: 9. 2 2017, 12.00 hod.