Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Strategic Grants


Grantová schéma

Visegrad fund

Vyhlásenie výzvy

01.01.2017

Ukončenie výzvy

16.04.2017

Popis

Doba riešenia "Strategic Grants" je 12-36 mesiacov, finančná podpora cca € 40.000 v priemere na jeden projekt.
Do každého navrhovaného projektu musia byť aktívne zapojené subjekty zo všetkých štyroch krajín Vyšehradskej skupiny (V4).

Termín podania je raz ročne (t.j. 15. apríl)