Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Visegrad grants (Small Grants, Standard Grants)


Grantová schéma

Visegrad fund

Vyhlásenie výzvy

01.01.2016

Ukončenie výzvy

31.12.2017

Popis

"Visegrad grants" sa podávajú štvrťročne (t.j. 1. marca, 1. júna, 1. septembra, 1. decembra) na obdobie kratšie ako 12 mesiacov. Doba hodnotenia je 50 pracovných dní.