Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Innovative Training Networks


Grantová schéma

Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions

Vyhlásenie výzvy

15.09.2016

Ukončenie výzvy

10.01.2017

Popis

MSCA-ITN-EID European Industrial Doctorates , MSCA-ITN-EJD European Joint Doctorates , MSCA-ITN-ETN European Training Networks

Horizon 2020

Pillar: Excellent Science

Work Programme Year: H2020-2016-2017

Work Programme Part: Marie Skłodowska-Curie Actions

Call : H2020-MSCA-ITN-2017