Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva č. 8/2021


Grantová schéma

Fond na podporu umenia

Vyhlásenie výzvy

15.03.2021

Ukončenie výzvy

19.04.2021

Popis

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo 

1.1.2 Uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá

1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií

1.3.1 Tvorba hudobného diela 

1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela 

1.3.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba 

1.3.6 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba 

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn 

1.6.3A Tvorba multimediálneho diela 

1.6.3B Tvorba multimediálneho diela 

1.6.3C Tvorba multimediálneho diela 

4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie

5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov 

5.4.2 Ochrana zbierkových fondov 

5.1.4 Akvizícia knižníc 

 

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 15.3.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 

Bližšie informácie dostupné na: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-8-2021/