Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS UPJŠ 2016-2017 (zberný termín 27.9.2016)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém PCOV

Vyhlásenie výzvy

21.05.2016

Ukončenie výzvy

27.09.2016

Popis

1. „Projekty cielene orientovaného výskumu (PCOV)“ určené pre všetkých tvorivých zamestnancov.