Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Kvalita vzdelávania


Grantová schéma

Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania

Vyhlásenie výzvy

02.09.2016

Ukončenie výzvy

20.10.2016

Popis

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.