Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


3.výzva na predkladanie žiadostí o grant 04-3-Z


Grantová schéma

Program Active Citizens Fund–Slovakia

Vyhlásenie výzvy

26.01.2021

Ukončenie výzvy

29.04.2021

Popis

Bližšie informácie sú dostupné na: https://acfslovakia.sk/engine/wp-content/uploads/2021/01/3-vyzva-acf-zranitelne-skupiny-zakladne-granty.pdf