Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS PF-Rozvojové projekty


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj

Vyhlásenie výzvy

16.03.2021

Ukončenie výzvy

31.12.2021

Popis

Rozvojové projekty sú určené všetkým tvorivým pracovníkom fakulty, ktorí môžu žiadať o podporu aktivít uvedených v článku 1 štatútu VVGS PF. Podporené budú predovšetkým projekty, pre ktoré neexistuje iné finančné krytie. Časové obdobie trvania projektu je maximálne 6 mesiacov. Maximálna výška podpory na jeden projekt je spravidla 1000,- €