Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


ALICE CERN 2021


Grantová schéma

CERN

Vyhlásenie výzvy

01.01.2021

Ukončenie výzvy

30.01.2021

Popis

ALICE CERN 2021