Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Vedecké granty SHS SLS 2019


Grantová schéma

Slovenská hepatologická spoločnosť - Slovenská lekárska spoločnosť

Vyhlásenie výzvy

01.10.2019

Ukončenie výzvy

30.10.2019

Popis

https://www.slovhep.sk/verejnost/clanok/40-vedecke-granty-shs

https://www.slovhep.sk/en/verejnost/clanok/43-dakujeme-za-vasu-ucast-na-46-mhd