Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


European Medicines Agency - Tenders / Safety monitoring of COVID-19 vaccines in the EU


Grantová schéma

European Medicines Agency - Tenders

Vyhlásenie výzvy

23.02.2021

Ukončenie výzvy

23.02.2025

Popis

EMA Tenders