Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Viac dizajnu


Grantová schéma

Viac dizajnu

Vyhlásenie výzvy

09.09.2016

Ukončenie výzvy

31.10.2016

Popis

Prostredníctvom grantového program Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky
po štvrtýkrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.