Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Addressing low vaccine uptake


Grantová schéma

Horizon 2020 - Research and Innovation Action

Vyhlásenie výzvy

04.07.2019

Ukončenie výzvy

04.06.2021

Popis

Bližšie informácie dostupné na https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-33-2020