Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic


Grantová schéma

Horizon 2020 - Research and Innovation Action

Vyhlásenie výzvy

30.01.2020

Ukončenie výzvy

12.02.2020

Popis

Bližšie informácie dostupné na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020