Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1901


Grantová schéma

INTERREG Cezhraničná spolupráca

Vyhlásenie výzvy

01.04.2019

Ukončenie výzvy

30.04.2020

Popis

http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp