Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Erasmus+ KA107 - Medzinárodná kreditová mobilita - základné informácie


Grantová schéma

ERASMUS +

Vyhlásenie výzvy

01.01.2020

Ukončenie výzvy

29.06.2050

Popis

https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/info-KA107/