Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Learning Mobility of Individuals - Higher education student and staff mobility within programme countries


Grantová schéma

ERASMUS +

Vyhlásenie výzvy

16.02.2021

Ukončenie výzvy

29.06.2050

Popis

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/learning-mobility-individuals_sk