Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Visegrad fund Scholarship


Grantová schéma

Visegrad fund

Vyhlásenie výzvy

16.02.2020

Ukončenie výzvy

16.02.2050

Popis

Inofmácie dostupné https://www.visegradfund.org/archive/results/visegrad-scholarship-program/