Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií


Grantová schéma

Projekty IPCEI

Vyhlásenie výzvy

23.11.2020

Ukončenie výzvy

21.01.2021

Popis

V nadväznosti na ambiciózny cieľ týkajúci sa dosiahnutia uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a tiež existujúce pravidlá IPCEI projektov, Európska komisia („EK“) v spolupráci s členskými krajinami zahájila proces prípravy IPCEI projektov pre oblasť vodíkových technológii a systémov. V reakcii na túto iniciatívu, Slovenská inovačná a energetická agentúra poverená Ministerstvom Hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií („výzva“). Výzva je určená pre spoločnosti s registrovaným sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré sa chcú zapojiť do strategických projektov európskeho významu prostredníctvom rôznych partnerstiev v rámci európskeho hodnotového reťazca v oblasti vodíkových technológií a systémov (t. j. výroba vodíka, jeho preprava a distribúcia, skladovanie, výroba zariadení (vrátane elektrolyzérov a zariadení pre vysoko výkonnú mobilitu), priemyselné aplikácie (vrátane dekarbonizácie priemyselných zariadení), aplikácie pre koncových užívateľov a pod.).