Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Erasmus+ Sport Collaborative Partnerships - EAC-A02-2019-SPO


Grantová schéma

ERASMUS +

Vyhlásenie výzvy

05.11.2019

Ukončenie výzvy

21.04.2020

Popis

EAC-A02-2019-SPO