Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


ACC03 - ClimaEdu


Grantová schéma

Granty EHP a Nórska

Vyhlásenie výzvy

31.12.2019

Ukončenie výzvy

28.02.2020

Popis

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

 

https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc03/