Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01)


Grantová schéma

Granty EHP a Nórska

Vyhlásenie výzvy

01.08.2019

Ukončenie výzvy

31.12.2020

Popis

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty FBRTG01 v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorej cieľom je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.

 

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-aktivity-mensieho-rozsahu-cestovne-granty-v-ramci-fondu-pre-bilateralne-vztahy-fbrtg01/