Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Supporting research organisations to implement gender equality plans


Grantová schéma

H2020 - Coordination and support action

Vyhlásenie výzvy

10.12.2019

Ukončenie výzvy

23.05.2020

Popis

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019-2020