Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Sector Skills Alliances 2020


Grantová schéma

ERASMUS +

Vyhlásenie výzvy

02.12.2019

Ukončenie výzvy

26.02.2020

Popis

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2020_en