Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Sector Skills Alliances 2020 - Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019


Grantová schéma

ERASMUS +

Vyhlásenie výzvy

01.12.2019

Ukončenie výzvy

26.02.2020

Popis

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2020_en