Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VÝZVA SCHÉMY MALÝCH GRANTOV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PROJEKT NA PODPORU INŠTITUCIONÁLNEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE S UKRAJINOU Granty EHP 2014 – 2021 SLOVENSKÁ REPUBLIKA


Grantová schéma

Granty EHP a Nórska

Vyhlásenie výzvy

16.09.2019

Ukončenie výzvy

15.01.2020

Popis

Cieľom otvorenej výzvy je nájsť projekty, ktoré sa venujú podpore inštitucionálnej spolupráce
s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti
a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy.