Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


INTERREG V-A program Slovensko-Maďarskej spolupráce, referenčné číslo: SKHU/1902


Grantová schéma

INTERREG Cezhraničná spolupráca

Vyhlásenie výzvy

12.09.2019

Ukončenie výzvy

17.12.2019

Popis

PA4 - Posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi verejnej moci a ľuďmi o SO4.1 - Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi