Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


The 3rd Call for Proposals of the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020


Grantová schéma

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020

Vyhlásenie výzvy

14.11.2019

Ukončenie výzvy

13.02.2020

Popis

https://huskroua-cbc.eu/

Tématický cieľ 3: Propagácia miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva

Tématický cieľ 6: ochrana životného prostredia, zmierňovanie zmeny podnebia a adaptácia

 

Tématický cieľ 7: Zlepšenie prístupnosti do regiónov, rozvoj  trvalej udržateľnosti, dopravy, komunikačných sietí a systémov

Tématický cieľ 8: Výzvy v oblasti bezpečnostia a zebezpečenia