Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva - Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca (Granty EHP a Nórska 2014 - 2021) Slovensko


Grantová schéma

Granty EHP a Nórska

Vyhlásenie výzvy

19.08.2019

Ukončenie výzvy

29.11.2019

Popis

Účelom tejto Výzvy (GGCBF01) je vytvoriť veľmi flexibilný a jednoduchý nástroj pre uľahčenie návštev a stretnutí slovenských žiadateľov s ich potenciálnymi projektovými partnermi z Nórska, Islandu a/alebo Lichtenštajnska.

Táto Výzva (GGCBF01) je relevantná pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci Výzvy GGC01 a/alebo Výzvy GGC02 zameraných na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti a zlepšenú integritu a zodpovednosť verejných inštitúcií na Slovensku a na Ukrajine, ktorá budú vyhlásené Úradom vlády SR v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca. Pre ďalšie informácie o Výzve GGC01 prosím navštívte https://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-otvorenej-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-institucionalnej-cezhranicnej/ a o Výzve GGC02 prosím navštívte https://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-vyzvy-schemy-malych-grantov-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu-institucionalnej/ .

Bližšie informácie nájdete na: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-na-vytvorenie-a-rozvoj-partnerstva-ggcbf01/