Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS PF UPJŠ 2016-2017


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum

Vyhlásenie výzvy

14.12.2015

Ukončenie výzvy

10.02.2016

Popis

http://upjs.sk/pracoviska/ccvapp/podpora-projektov/grantove-schemy/vvgspf/