Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


German funds 2019


Grantová schéma

World Health Organization

Vyhlásenie výzvy

01.01.2019

Ukončenie výzvy

30.04.2019

Popis

https://www.who.int/sdg/en/