Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


MNiSW 0245/2018 - DIALOG


Grantová schéma

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-program DIALOG

Vyhlásenie výzvy

01.01.2018

Ukončenie výzvy

31.12.2019

Popis

Cieľom programu je podpora aktivít zameraných na budovanie spolupráce a trvalých vzťahov medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti vedy a subjektmi pôsobiacimi v sociálno-ekonomickej sfére. Program je zameraný na podporu aktivít zameraných na: realizáciu riešení vedúcich k zlepšeniu kvality a konkurencieschopnosti vedeného vedeckého výskumu vrátane tých, ktoré súvisia s internacionalizáciou, efektívnym hodnotením vykonávaných činností, posilňovaním vedeckých a didaktických pracovníkov; stimulovanie inovácií a vytváranie mechanizmov spolupráce medzi vedou a hospodárstvom; posilnenie potenciálu a stimulovanie rozvoja humanitných a spoločenských vied.

https://www.gov.pl/web/nauka/dialog