Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Cooperation for innovation and the exchange of good practices 2019 - EAC/A03/2018


Grantová schéma

ERASMUS +

Vyhlásenie výzvy

06.11.2018

Ukončenie výzvy

31.12.2019

Popis

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/call-2019-strategic-partnerships-sp-ka201-ka202-ka203-ka204-ka205_en