Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Capacity Building in Higher Education 2019 - EAC/A03/2018


Grantová schéma

ERASMUS +

Vyhlásenie výzvy

24.10.2018

Ukončenie výzvy

31.12.2019

Popis

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2019_en