Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


ESA PECS 4th call for Slovakia


Grantová schéma

European Space Agency

Vyhlásenie výzvy

03.12.2018

Ukončenie výzvy

12.02.2019

Popis

Bližšie informácie o výzve:

http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=7887&user=anonymous