Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Environmentálny fond - podpora formou dotácie pre rok 2019


Grantová schéma

Environmentálny fond

Vyhlásenie výzvy

01.10.2018

Ukončenie výzvy

31.10.2018

Popis

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie