Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014


Grantová schéma

Kultúrna a edukačná grantová agentúra

Vyhlásenie výzvy

08.03.2013

Ukončenie výzvy

26.04.2013

Popis

https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2014-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2013/

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014. Termín podávania žiadostí je do 26. 4. 2013 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Podávanie žiadostí prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škol je sprístupnené od 25. 3. 2013. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi.