Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


ICGEB Research Grants 2018


Grantová schéma

Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB

Vyhlásenie výzvy

01.04.2018

Ukončenie výzvy

30.04.2018

Popis

Spôsob zverejnenia grantovej výzvy 

https://www.icgeb.org/news_English/items/icgeb-crp-grants-2018-call-copy.html