Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


H2020-WIDESPREAD-2016-2017


Grantová schéma

H2020 - Spreading excellence and widening participation a

Vyhlásenie výzvy

14.10.2015

Ukončenie výzvy

11.05.2017

Popis

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc