Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS UPJŠ 2018-2019 Inštitucionálna podpora projektov H2020 (zberný termín 20.5.2018)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém IPPH2020

Vyhlásenie výzvy

21.01.2018

Ukončenie výzvy

20.05.2018

Popis

Program "Inštitucionálna podpora projektov H2020" (ďalej len IPPH2020) určený pre všetkých tvorivých zamestnancov