Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS UPJŠ 2018-2019 Projekty cielene orientovaného výskumu (zberný termín 20.5.2018)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém PCOV

Vyhlásenie výzvy

21.01.2018

Ukončenie výzvy

20.05.2018

Popis

Program "Projekty cielene orientovaného výskumu" (ďalej len PCOV) určený pre všetkých tvorivých zamestnancov