Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


DAAD - Program na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN


Grantová schéma

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Vyhlásenie výzvy

01.04.2016

Ukončenie výzvy

30.06.2016

Popis

Program podpory výmeny osôb pracujúcich na spoločnom projekte bol založený v roku 2001 po uzatvorení dohody medzi Ministerstvom školstva SR (MŠ), Slovenskej akadémie vied (SAV) a Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD).

Cieľom je podpora spolupráce medzi nemeckými a slovenskými výskumnými skupinami prostredníctvom Programu výmeny osôb, pracujúcich na spoločných projektoch (Programm des projektbezogenen Personenaustauschs - PPP). V rámci výskumnej spolupráce sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov).