Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


ICGEB Research Grants 2016


Grantová schéma

Collaborative Research Programme (CRP) of ICGEB

Vyhlásenie výzvy

01.01.2016

Ukončenie výzvy

30.04.2016

Popis

Spôsob zverejnenia grantovej výzvy 

https://www.icgeb.org/research-grants.html

Pozn. - Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy nie je jasný.