Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Programme for European cooperating states


Grantová schéma

European Space Agency

Vyhlásenie výzvy

01.01.2016

Ukončenie výzvy

01.04.2016

Popis

Spôsob zverejnenia grantovej výzvy na podávanie súťažných návrhov

http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main

Pozn. - Dátum vyhlásenia a ukončenia výzvy nie je jasný.