Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výskumné úlohy


Grantová schéma

Zmluvy o spolupráci

Vyhlásenie výzvy

01.01.2016

Ukončenie výzvy

31.12.2999

Popis

Výskumné úlohy riešené na základe zmluvy/dohody o spolupráci medzi UPJŠ a inou organizáciou.